Renowacja zamku w Rytrze 🏰, modernizacja szpitala im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu 🏥, dofinansowanie kursów i szkoleń dla mieszkańców, a także inwestycje drogowe, w tym budowa obwodnicy Podegrodzia 🛣️ – to tylko wybrane inwestycje, które dzięki unijnemu wsparciu zostały w ostatnich latach zrealizowane na Sądecczyźnie.💶