🎨 Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie czy Opera Krakowska – to tylko wybrane instytucje, które otrzymały świadectwa dostępności za dostosowanie ofert i potrzeb dla osób niepełnosprawnych. ♿ W sumie aż 61 wyróżnień trafiło do 17 instytucji kulturalnych województwa małopolskiego w ramach projektu „Małopolska. Kultura wrażliwa”. 🎭
🖼️ Z myślą o niepełnosprawnych przygotowano też spektakle z audiodeskrypcją.