Nowy Sącz „bliżej” autostrady 🅰️4️⃣. Właśnie zatwierdzono plan by dodatkowy łącznik był szerszy – bo dwujezdniowy i stał się dodatkową obwodnicą zakorkowanego Brzeska, a dalej połączył się z trasą 75 do Sącza. 🛣️