W Małopolsce działa aż 12 tys. organizacji pozarządowych angażujących się w sprawy społeczne, także wiele osób prywatnych bezinteresownie niesie pomoc potrzebującym. To właśnie ich niezwykłą pracę Województwo Małopolskie nagrodziło w konkursach Kryształy Soli i Amicus Hominum.