Małopolskie wsie, z roku na rok, stają się coraz piękniejsze i bardziej nowoczesne. W związku z tym, województwo zorganizowało konkurs „Niezwykła Małopolska Wieś 2017”, którego celem było wyróżnienie tych sołectw i ich mieszkańców, którzy aktywnie działają na rzecz podniesienia atrakcyjności swoich lokalnych ojczyzn.