⚕️⚕️⚕️Najnowocześniejszy sprzęt i sale: angiokardiografii i elektroterapii zyskał Szpital Wojewódzki im. Świętego Łukasza w Tarnowie. 🏥 🚑 👨‍⚕️
Dzięki temu wszczepia się tu wszystkie typy rozruszników, kardiowertery, defibfrylatory czy rozruszniki resynchronizujące, a tysiące pacjentów mają też dostęp do diagnostyki wad serca i ostrych zespołów wieńcowych. 💓💓💓
💰💰💰 1,5 mln zł na unowocześnienie tej części szpitala pochodzi z budżetu Województwa Małopolskiego.
Zobaczcie sami, zmiany robią wrażenie! 👨‍⚕️👨‍⚕️