🏆 Główną statuetkę i czek na 10 tys. złotych otrzymał Zespół Regionalny „Mystkowianie” – zdobywca Nagrody Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana. Grupa doceniona została za wieloletnią działalność sceniczną i estradową na rzecz krzewienia kultury i historii lokalnej oraz tradycji i zwyczajów ziemi sądeckiej. 💃
Uroczystość wręczenia nagród wszystkim laureatom odbyła się w Wiejskim Domu Kultury w Mystkowie.