Małopolska to jeden z najpiękniejszych zakątków w kraju, a dzięki prężnemu rozwojowi oferty uzdrowiskowej, przyciąga coraz większą liczbę turystów i kuracjuszy.