⚕️🏥 ⚕️ Kraków, Tarnów, Nowy Sącz czy Zakopane – między innymi w tych miastach mieszkańcy małopolski mogą skorzystać z bezpłatnych badań oraz konsultacji specjalistycznych. Do 30 września w ramach Małopolskich Dni Profilaktyki Zdrowia pacjenci mogą przychodzić do wybranych szpitali i innych ośrodków leczniczych. 👨‍⚕️ 👩‍⚕️ 🚑
🎥 My z naszymi kamerami udaliśmy się do poradni ortopedycznej w Szpitalu Zakonu Bonifratrów Św. Jana Grandego w Krakowie.🎦