Już po raz 27. Krynica-Zdrój stała się centrum debaty poświęconej aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i  społecznej. Odbyło się: 6  sesji plenarnych, ponad 180 paneli dyskusyjnych, wykładów, warsztatów i  debat oraz liczne prezentacje narodowe i  regionalne.  Głównym partnerem Forum Ekonomicznego jest Województwo Małopolskie.