🤫 Ekran akustyczny? 🔕 Ściana zieleni? A może cichszy asfalt? 🛣️
To tylko niektóre z rozwiązań w walce o ciszę przy małopolskich drogach i trasach kolejowych. 🔉 Program ochrony środowiska przed hałasem jest w trakcie konsultacji społecznych. Podczas spotkań z mieszkańcami i lokalnymi urzędnikami jest on prezentowany, a wszelkie uwagi do konkretnych rozwiązań w różnych miejscach województwa są zapisywane i będą analizowane. 🔇