Ponad 80% pozytywnych a czasem i euforycznych reakcji na markę „Made in Małopolska – 100% emocji”. Podczas nowatorskiego neurobadania monitorowano aktywność mózgu🧠, serca ♥️ a nawet oddech 💨 ankietowanych.
Wyniki zaprezentowano podczas Kongresu Marki Małopolska w Krynicy.
💯💯💯