🍯 Aż 400 tys. zł na ochronę naturalnych pszczelich siedlisk, promocję pszczelarstwa oraz edukację przeznaczył samorząd województwa małopolskiego na kolejna edycję konkursu „Małopolska Pszczoła”. 🐝🐝🐝
Zgłoszenia będą przyjmowane do 22 marca. 🍯