Województwo Małopolskie inwestuje w rozwój kolei. Tylko w tym roku na ten cel przeznaczono ponad 115 milionów złotych. W ubiegłym roku zakupiono 13 nowoczesnych pociągów, w sumie Województwo posiada ich już 40. Trwają też prace nad integracją kolei z innymi formami transportu, czemu służy chociażby system Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej czy budowa kolejnych parkingów Park&Ride, które mają powstać m.in. w Oświęcimiu, Chrzanowie, Libiążu, Miechowie i Zakopanem.