Zatrudnianie niepełnosprawnych ♿, większa dostępność kin 📽️ oraz teatrów 🎭 – to tylko kilka z wielu kwestii, o których rozmawiano podczas II Forum Kultury Wrażliwej w Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. W panelach dyskusyjnych wzięli udział przedstawiciele instytucji kultury, dla których zorganizowano między innymi warsztaty, dotyczące problemów osób niesprawnych ruchowo.
♿♿♿