Nawet 1 EURO funduszy Unii Europejskich, którymi dysponuje i które inwestuje Samorząd Województwa Małopolskiego NIE JEST ZAGROŻONE‼
Premier i jego ministrowie, którzy publicznie wytykają samorządom, że nie radzą sobie z wydawaniem unijnych pieniędzy – KŁAMIĄ.