Dzięki środkom unijnym małopolskie wsie zmieniają się nie do poznania. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 do Małopolski trafiło 220 mln euro.  Od 2014 do 2020 roku, w ramach PROW, w województwie małopolskim zostanie rozdysponowana kwota wynosząca ponad  520 mln złotych.