🏠🏠🏠 Dzienny Dom Opieki Medycznej, w którym pomoc znajdą 72 osoby niesamodzielne – głównie starsze – powstanie w gminie Pałecznica. Samorząd województwa zdecydował o dofinansowaniu
tej budowy i wyposażenia kwotą 1,5mln złotych z funduszy UE.💶💶💶