Sale wystaw, salki rehabilitacyjne oraz biura dla lokalnych fundacji – to wszystko znajdzie się w wyremontowanym Dworze Rodziny Dietlów w Kluczach koło Olkusza. 🇪🇺 Unijna dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 🇪🇺 spowoduje, że niszczejący zabytek w centrum tej miejscowości odzyska dawny blask.