Nowoczesne Centrum Rehabilitacji Społeczno-Zawodowej, sale ćwiczeniowe oraz restauracja – tak wygląda wyposażenie 🏨 Hotelu „Słoneczne Wzgórze”, który powstał w dawnym internacie w Parku Sanguszków w Tarnowie 🛏️. W obiekcie znalazło zatrudnienie ponad 40 osób, a większość z nich to osoby niepełnosprawne. ♿
W tej samej placówce zbudowano Ośrodek Opieki Wytchnieniowej „Bezpieczna Przystań” wspierający opiekunów osób niesamodzielnych. Koszt zmodernizowanego budynku to ponad 28 milionów złotych, z czego 19 milionów pochodzi z funduszy unijnych. 🇪🇺